Hrochův Týnec

We consider our town to be an international community where all are welcome. Because of that, many of our locals will play games at www.canadian-online-casino.ca.

HTynec[2]

Obec  Hrochův  Týnec  se rozkládá v Polabské nížině, 10 km východně od města Chrudim, nad soutokem řek Novohradky a Ležáku. Tyto řeky, které obcí protékají, vytváří malebný ráz krajiny a při procházce kolem jejich toku lze obdivovat jejich krásné zátočiny.

Obec se  skládá   z  pěti  místních   částí:   Hrochův Týnec, Stíčany, Blansko, Blížňovice  a  Skalice.
Historické nálezy v okolí obce sahají až do doby osídlení našeho území Kelty a poté Slovany. První písemné zprávy o Hrochově Týnci a Stíčanech pocházejí z konce 13. století.